Ankara besyo kursu
BRANŞ ve
KOORDİNASYON PARKURU çalışmalarımız başlamıştır
02.02.2016

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KILAVUZ

CELAL BAYAR ÜNİVERİSTESİ

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

* Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı yada yeni tarihli mezuniyet belgesi,

* 2010 YGS Sonuç Belgesinin aslı veya internet çıktısı,

* 1988 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge (1989 – 1990 – 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylardan belge istenmeyecektir),

* “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı TAM TEŞEKKÜLLÜ sağlık raporu,

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı kayıt anında gösterilecektir),

* İkametgah Belgesi,

* Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. boyunda 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf (öğrenciler tarafından kesin kayıt, öğrenci kimlik kartı, mezuniyet belgesi vb. gibi diğer belgelerde kullanılmak üzere çekilecek fotoğraflar renkli, bayan öğrenciler için; baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin, erkek öğrenciler için; sakalsız, kravatlı, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacak), Polaroit fotoğraf olmayacak.

* 2010-2011 Öğretim Yılı I. Öğretim I. Yarıyıl Katkı Payı Ücreti (100.00 TL.)

* 2010-2011 Öğretim yılı II. Öğretim I. Yarıyıl Katkı Payı Ücreti (580.00 TL.)

* Eksik Evrakla kesinlikle kesin kayıt yapılmayacaktır.

* Kayıtlar şahsen yapılacaktır.