Ankara besyo kursu
BRANŞ ve
KOORDİNASYON PARKURU çalışmalarımız başlamıştır
02.02.2016

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KILAVUZ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİ

2011–2012 ÖZEL YETENEK SINAVI İLKELERİ BELİRLENDİ

KARAR-02) 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavları ile ilgili Bölüm Kurul Kararları incelenmiş ve Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerinin yetenek sınavlarının tek aşamalı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR-03) Değerlendirme tablosu yüzdelerinin ÖSYM tarafından katsayılar açıklandıktan sonra belirlenmesine,

Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinin Değerlendirme Tablosunun;

· YGS-5 puan katkısı,

· Sportif başarılar,

· 30 m. sürat koşusu,

· 20 m. Mekik koşusu,

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Değerlendirme Tablosunun ise;

· YGS-5 puan katkısı,

· Sportif başarılar,

· Branş Testi-1

· Branş Testi-2’den oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR-04) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 3 (üç) kişilik Engelli Ek kontenjanı istenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR-05) YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı uyarınca Yüksekokulumuz 2011-2012 Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’inin Milli Sporculara ayrılmasına, bu oranın %75’inin Olimpik branşlara, kalan % 25’inin ise diğer branşlardan başvuran Milli sporcular için kullanılmasına oy birliği ile karar verildi