BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINA HAZIRLIK SINAVLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
İDEAL AKADEMİ

*Herşey üsülünde
*Prosedüre uygun
*Kişi haklarına saygılı
*insanı önemseyen
*Veli ile iletişim
*öğrencileri ile toplantı
*kazanamayacak          öğrenciyi farklı    sektörlere yönelten


BİZ İŞİMİZİ ÇOK SEVEN BİR EKİBİZ
PARKUR ADRESLERİMİZ
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
ESKİŞEHİR
EDİRNE

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KILAVUZ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU SINAV KILAVUZU VE DETAYLARI 2010-2011

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci öğretim lisans programına sadece aşağıda isimleri yazılı olan branşları tercih eden adaylar ön kayıt yaptırabileceklerdir.

1- Basketbol

2- Futbol

3- Hentbol

4- Voleybol

5- Yüzme

1-BAŞVURU ŞARTLARI

a)2010 yılı YGS sınavına girmiş ve sınavdan liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin spor alan / kol bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2010 YGS’de puan türlerinin herhangi birinden 140.000 ve üzeri YGS puanı alması koşuluyla puan türüne bakılmaksızın başvurabileceklerdir.

b)Yukarıda (a maddesinde) sözü edilen alan / kol / bölümler dışındaki bir alan / kol / bölümden başvuracak adayların 2010 YGS puan türlerinin en az birinden 180.000 ve üzeri YGS puanı almaları koşulları yer alacaktır.

c)Yüksekokulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerine müracaat edecek, milli sporcuların GSGM tarafından verilen millilik belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi ile ispat edildiği taktirde) 2010 YGS 'nin dört puan türünün en az birinden (140.000) ve üzeri YGS (AOBP hariç) almaları ön kayıt için yeterlidir.

d)Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 1 kız, 1 erkek (Bütün ülkeler kontenjanı), Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 2 kız, 3 erkek (Balkan ülkeleri kontenjanı), Spor Yöneticiliği Bölümü için 1 kız, 1 erkek (Bütün ülkeler kontenjanı) ve Rekreasyon Bölümü için 1 kız, 1 erkek (Balkan ülkeleri kontenjanı) 1 En yüksek yerleştirme puanına sahip kız veya erkek aday (Bütün ülkeler kontenjanı). Bu kontenjanlara öğrenci kabulü ile ilgili Üniversitemiz Senato’sunun 10/6/2010 tarihli ve 10 sayılı toplantısında alınan 05 numaralı kararı hükümleri uygulanır.

f)Milli sporcuların Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na sınavsız yerleştirilmesi ÖSYM Başkanlığınca yapılır.

g)Her aday kendi seçtiği branşlarda ve sırasında sınava girmek zorundadır.

h) Millilik belgesi ile müracaat eden adayların millilik belgelerinin onayının 1 Ocak 2010 tarihinden önce olmaması gerekmektedir. Bu tarihten önce alınmış ve onaylanmış olan belgeler kabul edilmeyecektir. (Bknz. 2010-ÖSYS Kılavuzu)

 

2 -BAŞVURU SÜRESİ ve YERİ

09-20/08/2010

Trakya Üniversitesi Kırkpınar

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Öğrenci İşleri Bürosu

Balkan Yerleşkesi / EDİRNE

Tel: 0 284 236 04 36

       0 284 236 04 35

NOT:

1.   Posta ile veya adayın kendisi dışındaki kişiler tarafından yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2.   Başvuru, ön kayıt bürosundan istenen belgeler ile şahsen yapılacaktır.

3.   Ön kayıt yaptıran adaylar kayıt esnasında kendilerine verilen kitapçıktaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

4.   Yatırılan sınav ücreti hiçbir şekilde geri iade edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-SINAV TARİHLERİ

SINAVLAR

Bayan Adaylar………………:         

Erkek Adaylar……………….:        

 

4-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Başvuru dilekçesi (Öğrenci İşleri Bürosundan verilecektir.)

b) YGS sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (fotokopisi tasdik edildikten sonra aslı adaya iade edilecektir.)

c) 3 adet 4,5 x 6 ebadında yeni çekilmiş fotoğraf.

d) Nüfus cüzdanı örneği. (Resmi onaylı.)

e) Resmi bir sağlık kuruluşundan alınacak “Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavlarına girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur” ibareli bir sağlık raporu.

f) Sınav ücreti:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü                      100 TL

Antrenörlük Eğitimi Bölümü                                     100 TL

Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğr.)                             100 TL

Spor Yöneticiliği Bölümü                                         100 TL

Spor Yöneticiliği (İkinci Öğr.)                                              100 TL

Rekreasyon Bölümü                                                  100 TL

2 Bölüm Tercihli                                                        125 TL

3 Bölüm Tercihli                                                        150 TL

4 Bölüm Tercihli                                                        175 TL

5 Bölüm Tercihli                                                        200 TL

6 Bölüm Tercihli                                                        225 TL

g) Sınav ücreti iade edilmez.

h) Yabancı uyruklu öğrenciler Pasaportun aslı ve fotokopisi (fotokopisi tasdik edildikten sonra aslı adaya iade edilecektir). Ayrıca, Üniversitemiz Senato’sunun 10/6/2010 tarihli ve 10 sayılı toplantısında alınan 05 numaralı kararında belirlenenler istenir.

 

NOT: Başvurular sırasında adaya fotoğraflı ve onaylı “sınava giriş belgesi” verilecektir. Aday, giriş sınavları süresince söz konusu belge ile beraber resmi onaylı bir belgeyi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) yanında bulunduracak ve sınav görevlilerine gösterecektir. Yanında belgesi bulunmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

 

 

 

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ESASLARI

 • Başarı puanının hesaplanmasında 2011 ÖSYS Kılavuzu esas alınmıştır.
 • 2011 yılı giriş sınavlarında 6 programdan herhangi bir programı asil olarak kazanan aday diğer programların yedek listelerinde yer almayacaktır.
 • Antrenörlük Eğitimi bölümü sınavını kazanan aday hangi branştan sınavı kazanmış ise o branştan mezun olma hakkına sahiptir. Branş değiştirme hakkı yoktur.
 • Asil listede yer alamayan adaylar, sadece seçmiş olduğu tek bir bölüm listesinde, (YP’ına ve tercih sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak kaydıyla) yedek aday olarak yer alacaktır.
 • Bayan ve erkek adayların sıralamaları ayrı ayrı yapılacak ve sınavlar sonunda aldıkları puanlara Ortaöğretim Başarı Puanları (OÖBP) ilave edilecektir. Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının ÖSYS tarafından tarafımıza iletilmesinde gecikme olması halinde sonuçların ilanı için söz konusu puanların teminine kadar beklenecektir.
 • Adayların Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programlarından herhangi birine yerleştirilebilmeleri için yapılan giriş sınav uygulamalarına katılmaları şarttır.
 • Giriş sınavları sonucunda; milli adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere önce genel kontenjanlara (Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon) bölümlerine yerleştirileceklerdir.
 • Giriş sınavları sonucunda milli adaylar genel kontenjanlar içerisinde (ilan edilen giriş sınavları sonuç listesinde) yer almadıklarında millilik kontenjanları içerisinde yerleştirme puanlarına göre (en yüksek puandan başlayarak) ve tercih ettikleri bölümlere göre yerleştirileceklerdir.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin listesi ayrıca ilan edilecektir.
 • Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, adayların öğrenciliğe yakışan, disiplinli ve saygılı, tutum ve davranış içerisinde olmaları ile mümkündür. Bu nedenle sınav süresince sınav düzenini bozacak davranışları sergileyen, sınav kurallarına uymayan ve sınav komisyon üyeleri ile saygı sınırlarını aşan tartışmalarda bulunan adaylar sınav yürütme kurulu kararı ile sınavdan ihraç edilir.
 • Adaylar ilan edilecek sınav programına göre sınava alınacaktır. Sınav programında, yeri ve saati ilan edilen sınavlar bittikten sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. (Uygun mazereti olanlar hariç.)
 • Sınav sırasında kasıtlı olarak sınavı aksatacak, sınav ortamını ve düzenini bozacak, sınav donanımına zarar verecek adayların sınava devam etmesine izin verilmez ve sınavı geçersiz sayılır.
 • Adayların sınav giysilerinde herhangi bir yazı, simge ve reklam içeren emareler bulunmayacaktır.

 

 

 

            Burada yer almayan konularda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

GİRİŞ SINAVLARI TARİHİ VE YERİ

             Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavları,

Bayan Adaylar          

Erkek Adaylar           

Tarihinde saat 09:00’da başlayacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 75. Yıl Olimpik Spor Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

            SINAVA GİRECEK ADAYLARIN YANLARINDA;

1-Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, vb.)

2-Sınava giriş belgesi

3-Göğüs numarası (Adaylara ön kayıt sırasında verilecektir.)

4-Spor giysisi (Spor ayakkabı, eşofman, şort, vb.) bulundurmaları gereklidir.