BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINA HAZIRLIK SINAVLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
İDEAL AKADEMİ

*Herşey üsülünde
*Prosedüre uygun
*Kişi haklarına saygılı
*insanı önemseyen
*Veli ile iletişim
*öğrencileri ile toplantı
*kazanamayacak          öğrenciyi farklı    sektörlere yönelten


BİZ İŞİMİZİ ÇOK SEVEN BİR EKİBİZ
PARKUR ADRESLERİMİZ
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
ESKİŞEHİR
EDİRNE

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ KILAVUZ

SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BEDEN EGITİMİ SPOR YÜKSEK OKULU SINAV KILAVUZU VE DETAYLARI 2010-2011

YER :Yaşar Doğu Beden Eğ. ve Spor Yüksekokulu Kurupelit Kampüsü /SAMSUN

ÖN KAYIT İÇİN GENEL ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Önkayıt başvurusunda bulunacak adaylar, 2011 YGS’de herhangi bir puan türünden en az 180 ve üzerinde puan almış olmaları gerekmektedir.
3. Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanat liselerinin; Spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alandaki eğitim programlarına başvuracakların 2011-YGS puanlarından herhangi birinden en az 140 puana sahip olmaları ve belirtilen alan/kol bölümlerinde okuduklarını belgelendirmeleri (diplomanın aslı ve örneği) gerekmektedir.
4. Milli sporcu olan adayların 2011-YGS puanlarından herhangi birinden en az 140 puana sahip olmaları ve milli sporcu olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
5. Önkaydı adayın bizzat yaptırması gerekmektedir, vekalet kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kayıt yapılmaz.
6. Adayların önkayıt bürolarından alacakları form dilekçeyi eksiksiz doldurmaları ve istenen belgeleri eklemeleri gerekmektedir.
7. 2011 yılına ait YGS Sonuç Belgesinin aslı veya internet çıktısı.
8. 3 adet 4.5x6 ebadında yeni çekilmiş fotoğraf (kılık, kıyafet mevzuatına uygun)
9. 2009 ÖSYS Merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar durumlarını önkayıt esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyan bildirenlerin sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir.
10. Nüfus cüzdanı (T.C. kimlik no’lu) noter tasdikli örneği.
12. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) Bölümü ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümünden herhangi biri veya tümü için Özel Yetenek Sınavına gireceklerin sınav ve sınav öncesi açılacak kurs ücreti olarak Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesindeki 9725373-5001 no’lu hesabına 200 TL . (Kurs için ayrıca ücret alınmayacaktır) başvuru ücretini ödediklerine dair banka dekontu. (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I.ve II.Öğretim) ile Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümlerinden herhangi birine veya beşine de tercih yapanlar 200 TL yatıracaklardır).
13. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ,Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) Bölümüne ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümüne müracaat edecek adayların resmi sağlık kurumundan “Özel Yetenek Sınavına katılmasında sakınca yoktur” açıklamasını içeren sağlık raporu,
14. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Öğretim) Bölümüne ve Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümüne müracaat edecek adaylar tercihlerini önkayıt sırasında yapacaklardır.
15. Milli kontenjanla başvuracak adayların 25 yaşını aşmamış olması.(25 yaş üzeri başvuracak milli sporcularda son 3 yılda milli olma şartı aranmaktadır). Milli Sporcu olduklarını gösteren belgelerinin aslını getireceklerdir.
16. Önkayıtlar Ondokuzmayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurupelit Kampüs’ünde yapılacaktır.
AÇIKLAMA:
- Sınavlar sonunda sınavı kazanan öğrenciler ile yedek öğrenci listesi ilan edilecektir.
- Kesin kayıt işlemleri ve istenen belgeler Yüksekokulda duyurulacaktır.DUYURULDUĞU ZAMANLARDA SİTEMİZDE YAYINLAYACAGIZ BİZİ TAKİP EDİNİZ..SAYGILAR